Typedetaljer Z 202

Vekslet stenderverk med to platelag på hver side.

Vekslet stenderverk
C, C+, CSP+, CF
Lydklasse R'w
53 dB
Platekledning
2+2
Z 202
Bildet er skjematisk og viser ikke nødvendigvis alle komponentene

Hjørne, utvendig/innvendig

Z 202:1
Z 202:1
 1. Hjørnebeskyttelse
 2. Hjørnestender
 3. Lydtetting, tørr fuge- tetting
 4. Avstand ≤ 600 mm

Hjørne, utvendig/innvendig

Z 202:2
Z 202:2
 1. Hjørnebeskyttelse
 2. Lydtetting, tørr fugetetting
 3. Innfesting cc 300
 4. Avstand ≤ 300 mm

Mot gulv

Z 202:3
Z 202:3
 1. Innfesting cc 400 mm
 2. Lydtetting, tørr fugetetting
 3. Min. 20 mm spalte med mineralull ved betong ≤ 160 mm
 4. Betong

Mot himling med lett konstruksjon

Z 202:4
Z 202:4
 1. 2 x 12,5 mm gipsplate
 2. Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på hver side av veggen
 3. Dampsperre for yttertaks- konstruksjon
 4. Spalte ≥ 10 mm. Evt. undertaksprofiler med fuge
 5. Vekselvis innfesting cc 400 mm
 6. Lydtetting, tørr fugetetting

Mot tak med tung konstruksjon

Z 202:5
Z 202:5
 1. Tak, betong ≥ 160 mm
 2. Lydtetting, tørr fugetetting
 3. Vekselvis innfesting cc 400 mm

Mot innervegg med lett konstruksjon

Z 202:6
Z 202:6
 1. 2 x 12,5 mm gipsplate
 2. Mineralull ≥ 45 mm i to rom
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Vekselvis innfesting cc 400 mm
 5. Spalte ≥ 10 mm, gjelder også svill ved tak og gulv.
 6. Avstand ≥ 25 mm fylt med mineralull.

Mot vegg med tung konstruksjon

Z 202:7
Z 202:7
 1. Betong ≥ 90 mm
 2. Min. 20 mm spalte med mineralull ved betong ≤ 160 mm
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Vekselvis innfesting cc 400 mm

Mot innervegg/yttervegg med påforing

Z 202:8
Z 202:8
 1. 2 x 12,5 mm gipsplate
 2. Varmeisolering
 3. Dampsperre ved yttervegg- konstruksjon
 4. Lydtetting, tørr fugetetting
 5. Vekselvis innfesting cc 400 mm
 6. Spalte ≥ 10 mm, gjelder også svill ved tak og gulv.
 7. Avstand ≥ 10 mm av hensyn til varmeisolering ved yttervegg

Mot yttervegg med lett konstruksjon

Z 202:9
Z 202:9
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate
 2. Dampsperre
 3. Hjørnestender
 4. Ved 2 x 12,5 mm gipsplate (a) trenger ikke stendere plasseres i veggens forlengelse
 5. Lydtetting, tørr fugetetting
 6. Varmeisolering g Vindsperre, utvendig plate

Mot yttervegg med påforing

Z 202:10
Z 202:10
 1. 1 x 12,5 mm alt. 2 x 12,5 mm gipsplate. Ved 2 x 12,5 mm gipsplate trenger ikke stendere plasseres i veggens forlengelse
 2. Dampsperre
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Vekselvis innfesting cc 400 mm
 5. Varmeisolering
 6. Vindsperre, utvendig plate

Mot søyle/drager

Z 202:11
Z 202:11
 1. Betong ≥ veggtykkelse
 2. Vekselvis innfesting cc 400 mm
 3. Lydtetting, tørr fugetetting

Mot/forbi søyle/drager

Z 202:12
Z 202:12
 1. Hulrom ≥ 20 mm, fylt med mineralull
 2. Innfesting cc 400 mm
 3. Lydtetting, tørr fugetetting

Bruken av disse anvisningene fratar ikke brukeren fra eget ansvar. Informasjon og detaljer i denne instruksjonen antas å være nøyaktige, men skal ikke anses som garantier som innebærer ansvar for Europrofil AS.