Typedetaljer E 202

Enkelt stenderverk med to platelag på hver side.

Enkelt stenderverk
C, C+, CSP+, CF
Lydklasse R'w
30-52 dB
Platekledning
2+2
E 202
Bildet er skjematisk og viser ikke nødvendigvis alle komponentene

Hjørne, utvendig/innvendig

E 202:1
E 202:1
 1. Hjørnebeskyttelse
 2. Evt. mineralull iht. veggtype
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 4. Innfesting cc 400 mm

Hjørne, utvendig/innvendig

E 202:2
E 202:2
 1. Hjørnebeskyttelse
 2. Hjørnestender
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 4. Avstand ≤ 600 mm
 5. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot gulv, 30–52 dB

E 202:3A
E 202:3A
 1. Evt. mineralull iht. veggtype
 2. Innfesting cc 400 mm
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 4. Betong:
  ≤ ≥ 60 mm
  ≤40 dB - ≥ 100 mm
  ≤48 dB - ≥ 120 mm
  ≤52 dB - ≥ 160 mm

Mot gulv, 52 dB

E 202:3B
E 202:3B
 1. Innfesting cc 400 mm.
 2. Lydtetting, tørr fuge- tetting
 3. Spalte ≥ 20 mm, med mineralull Ikke nødvendig ved betong ≥ 160 mm.
 4. Betong ≥ 90 mm.

Mot himling med lett konstruksjon, 30–40 dB

E 202:4A
E 202:4A
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate
 2. Mineralull ≥ 45 mm, 120 mm på hver side av veggen
 3. Dampsperre ved yttertakskonstruksjon
 4. Innfesting cc 400 mm
 5. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 6. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot himling med lett konstruksjon, 44 dB

E 202:4B
E 202:4B
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate med spalte ≥ 10 mm, alt. 2 x 12,5 mm gipsplate uten fuge.
 2. Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på hver side av veggen.
 3. Dampsperre ved yttertakskonstruksjon
 4. Lydtetting, tørr fugetetting
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot himling med lett konstruksjon, 48-52 dB

E 202:4C
E 202:4C
 1. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate med spalte ≥ 10 mm
 2. Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på hver side av veggen
 3. Dampsperre ved yttertakskonstruksjon
 4. Lydtetting, tørr fugetetting
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot tak med tung konstruksjon

E 202:5
E 202:5
 1. Betong:
  ≤ 35 dB - ≥ 60 mm
  ≤40 dB - ≥ 100 mm
  ≤48 dB - ≥ 120 mm
  ≤52 dB - ≥ 160 mm
 2. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 3. Innfesting cc 400 mm
 4. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot innervegg med lett konstruksjon, 30–40 dB

E 202:6A
E 202:6A
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate
 2. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 3. Evt. mineralull iht. veggtype
 4. Innfesting cc 400 mm.
 5. Mineralull ≥ 45 mm i to felt

Mot innervegg med lett konstruksjon, 44 dB

E 202:6B
E 202:6B
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate med spalte ≥ 10 mm, alt. 2 x 12,5 mm gipsplate uten fuge
 2. Mineralull ≥ 45 mm i to felt
 3. Evt. mineralull iht. veggtype
 4. Lydtetting, tørr fugetetting
 5. Innfesting cc 400 mm

Mot innervegg med lett konstruksjon, 48 dB

E 202:6C
E 202:6C
 1. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate med spalte ≥ 10 mm
 2. Mineralull ≥ 45 mm i to felt
 3. Mineralull iht. veggtype
 4. Lydtetting, tørr fugetetting
 5. Innfesting cc 400 mm

Mot innervegg med lett konstruksjon, 52 dB

E 202:6D
E 202:6D
 1. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate med spalte ≥ 10 mm
 2. Mineralull ≥ 95 mm.
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Innfesting cc 400 mm.
 5. Spalte ≥ 10 mm, gjelder også sviller ved tak og gulv
 6. Avstand ≥ 25 mm mellomrom fylt med mineralull

Mot vegg med tung konstruksjon, 30–52 dB

E 202:7A
E 202:7A
 1. Betong:
  ≤ 35 dB - ≥ 60 mm
  ≤ 40 dB - ≥ 100 mm
  ≤ 48 dB - ≥ 120 mm
  ≤ 52 dB - ≥ 160 mm
 2. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥ 40 dB – Tørr fuge- tetting
 3. Evt. mineralull iht. veggtype
 4. Innfesting cc 400 mm

Mot vegg med tung konstruksjon, 52 dB

E 202:7B
E 202:7B
 1. Betong ≥ 90 mm
 2. Spalte ≥ 20 mm, med mineralull Ikke nødvendig ved betong ≥ 160 mm
 3. Lydtetting, tørr fuge- tetting
 4. Innfesting cc 400 mm

Mot innervegg/yttervegg med påforing, 30–40 dB

E 202:8A
E 202:8A
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate
 2. Dampsperre ved ytterveggkonstruksjon
 3. Innfesting cc 400 mm
 4. Evt. mineralull iht. veggtype
 5. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥ 40 dB – Tørr fugetetting
 6. Avstand ≥ 10 mm med hensyn til varmeisoleringen.
 7. Varmeisolering

Mot innervegg/yttervegg med påforing, 44 dB

E 202:8B
E 202:8B
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate med spalte ≥ 10 mm, alt. 2 x 12,5 mm gipsplate uten fuge
 2. Dampsperre ved ytterveggkonstruksjon
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Evt. mineralull iht. veggtype
 5. Innfesting cc 400 mm.
 6. Avstand ≥ 10 mm av hensyn til varmeisoleringen
 7. Varmeisolering

Mot innervegg/yttervegg med påforing, 48-52 dB

E 202:8C
E 202:8C
 1. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate med spalte ≥ 10 mm
 2. Varmeisolering.
 3. Dampsperre ved ytterveggkonstruksjon
 4. Lydtetting, tørr fugetetting
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Spalte ≥ 10 mm, gjelder også sviller ved tak og gulv
 7. Avstand ≥ 10 mm av hensyn til varmeisoleringen

Mot yttervegg med lett konstruksjon, 30–40 dB

E 202:9A
E 202:9A
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate
 2. Varmeisolering
 3. Dampsperre
 4. Evt. mineralull iht. veggtype
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥ 40 dB – Tørr fugetetting
 7. Vindsperre, utvendig plate

Mot yttervegg med lett konstruksjon, 44 dB

E 202:9B
E 202:9B
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate spalte ≥ 10 mm, alt. 2 x 12,5 mm gipsplate uten fuge
 2. Dampsperre
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Evt. mineralull iht. veggtype
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Varmeisolering
 7. Vindsperre, utvendig plate

Mot yttervegg med lett konstruksjon, 48 dB

E 202:9C
E 202:9C
 1. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate med spalte ≥ 10 mm
 2. Dampsperre.
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Mineralull iht. veggtype
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Varmeisolering
 7. Vindsperre, utvendig plate

Mot yttervegg med lett konstruksjon, 52 dB

E 202:9D
E 202:9D
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate
 2. Dampsperre
 3. Hjørnestender
 4. Ved bruk av 2 x 12,5 mm gipsplate (a) trenger ikke stendere plasseres i veggens forlengelse
 5. Lydtetting, tørr fugetetting
 6. Varmeisolering
 7. Vindsperre, utvendig plate

Mot yttervegg med påforing, 30–40 dB

E 202:10A
E 202:10A
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate
 2. Varmeisolering
 3. Dampsperre
 4. Evt. mineralull iht. veggtype
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥ 40 dB – Tørr fugetetting
 7. Vindsperre, utvendig plate.

Mot yttervegg med påforing, 44 dB

E 202:10B
E 202:10B
 1. Min. 1 x 12,5 mm gipsplate med spalte ≥ 10 mm, alt. 2 x 12,5 mm gipsplate uten fuge
 2. Dampsperre
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Evt. mineralull iht. veggtype
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Varmeisolering
 7. Vindsperre, utvendig plate

Mot yttervegg med påforing, 48 dB

E 202:10C
E 202:10C
 1. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate med spalte ≥ 10 mm
 2. Dampsperre
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Mineralull iht. veggtype
 5. Innfesting 12,5 mm
 6. Varmeisolering
 7. Vindsperre, utvendig plate

Mot yttervegg med påforing, 52 dB

E 202:10D
E 202:10D
 1. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate med spalte ≥ 10 mm. Spalte gjelder også sviller ved tak og gulv 
 2. Dampsperre
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Innfesting cc 400 mm
 5. Varmeisolering.
 6. Vindsperre, utvendig plate

Mot søyle/drager

E 202:11
E 202:11
 1. Betong:
  ≤ 35 dB - ≥ veggtykkelse
  ≤ 40 dB - ≥ 120 mm / veggtykkelse
 2. Innfesting cc 400 mm
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥ 40 dB – Tørr fugetetting
 4. Mineralull iht. veggtype

Mot/forbi søyle/drager

E 202:12
E 202:12
 1. Hulrom ≥ 20 mm, i dette tilfellet fylt med mineralull
 2. Innfesting cc 400 mm
 3. Mineralull iht. veggtype
 4. Lydtetting, tørr fugetetting

Bruken av disse anvisningene fratar ikke brukeren fra eget ansvar. Informasjon og detaljer i denne instruksjonen antas å være nøyaktige, men skal ikke anses som garantier som innebærer ansvar for Europrofil AS.