Typedetaljer E 200

Sjaktvegg, enkelt stenderverk med to platelag på en side.

Enkelt stenderverk
C, C+, CSP+, CF
Lydklasse R'w
30-35 dB
Platekledning
2+0
E 200
Bildet er skjematisk og viser ikke nødvendigvis alle komponentene

Hjørne, innvendig

E 200:1
E 200:1
 1. Hjørnestender
 2. Avstand ≤ 600 mm
 3. Evt. mineralull iht. veggtype

Hjørne, utvendig

E 200:2
E 200:2
 1. Hjørnebeskyttelse
 2. Avstand ≤ 600 mm
 3. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot gulv

E 200:3
E 200:3
 1. Evt. mineralull iht. veggtype
 2. Innfesting cc 400 mm
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
 4. Gulv, betong ≥ 60 mm.

Mot himling med lett konstruksjon

E 200:4
E 200:4
 1. Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på hver side av veggen
 2. Dampsperre ved yttertakskonstruksjon
 3. 1 x 12,5 mm gipsplate
 4. Innfesting cc 400 mm
 5. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
 6. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot tak med tung konstruksjon

E 200:5
E 200:5
 1. Tak, betong ≥ 60 mm
 2. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
 3. Innfesting cc 400 mm
 4. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot søyle/drager

E 200:6
E 200:6
 1. Betong, bredde ≥ 60 mm / veggtykkelse.
 2. Innfesting cc 400 mm.
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
 4. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot/forbi søyle/drager

E 200:7
E 200:7
 1. Hulrom, i dette tilfellet fylt med mineralull
 2. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
 3. Evt. mineralull iht. veggtype
 4. Innfesting cc 400 mm

Bruken av disse anvisningene fratar ikke brukeren fra eget ansvar. Informasjon og detaljer i denne instruksjonen antas å være nøyaktige, men skal ikke anses som garantier som innebærer ansvar for Europrofil AS.