Typedetaljer E 101

Enkelt stenderverk med ett platelag på hver side.

Enkelt stenderverk
C, C+, CSP+, CF
Lydklasse R'w
30-40 dB
Platekledning
1+1
E 101
Bildet er skjematisk og viser ikke nødvendigvis alle komponentene

Hjørne, utvendig/innvendig

E 101:1
E 101:1
 1. Hjørnebeskyttelse
 2. Evt. mineralull iht. veggtype
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 4. Innfesting cc 400 mm

Hjørne, utvendig/innvendig

E 101:2
E 101:2
 1. Hjørnebeskyttelse
 2. Hjørnestender
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 4. Avstand ≤ 600 mm
 5. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot gulv

E 101:3
E 101:3
 1. Evt. mineralull iht. veggtype
 2. Innfesting cc 400 mm
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 4. Betong:
  ≤35 dB - ≥ 60 mm
  40 dB - ≥ 100 mm

Mot himling med lett konstruksjon

E 101:4
E 101:4
 1. 30–35 dB – min. 1 x 12,5 mm gipsplate
  40 dB – min. 1 x 12,5 mm gipsplate med min. 10 mm fuge
 2. Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på hver side av veggen
 3. Dampsperre for yttertaks- konstruksjon
 4. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot tak med tung konstruksjon

E 101:5
E 101:5
 1. Betong:
  ≤35 dB - ≥ 60 mm
  40 dB - ≥ 100 mm
 2. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 3. Innfesting cc 400 mm
 4. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot innervegg med lett konstruksjon

E 101:6
E 101:6
 1. 30–35 dB – min. 1 x 12,5 mm gipsplate
  40 dB – min. 1 x 12,5 mm gipsplate med min. 10 mm fuge
 2. 40 dB – Mineralull ≥ 45 mm i to felt
 3. Evt. mineralull iht. veggtype
 4. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 5. Innfesting cc 400 mm

Mot vegg med tung konstruksjon

E 101:7
E 101:7
 1. Betong:
  ≤35 dB - ≥ 60 mm
  40 dB - ≥ 100 mm
 2. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 3. Evt. mineralull iht. veggtype
 4. Innfesting cc 400 mm

Mot innervegg/yttervegg med påforing

E 101:8
E 101:8
 1. 30–35 dB – min. 1 x 12,5 mm gipsplate
  40 dB – min. 1 x 12,5 mm gipsplate med min. 10 mm fuge
 2. Dampsperre ved ytterveggs- konstruksjon
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 4. Evt. mineralull iht. veggtype
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Avstand ≥ 10 mm av hensyn til varmeisoleringen.
 7. Varmeisolering

Mot yttervegg med lett konstruksjon

E 101:9
E 101:9
 1. 30–35 dB – min. 1 x 12,5 mm gipsplate
  40 dB – min. 1 x 12,5 mm gipsplate med min. 10 mm fuge
 2. Dampsperre.
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 4. Evt. mineralull iht. veggtype
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Varmeisolering.
 7. Vindsperre, utvendig plate.

Mot yttervegg med påforing

E 101:10
E 101:10
 1. 30–35 dB – min. 1 x 12,5 mm gipsplate
  40 dB – min. 1 x 12,5 mm gipsplate med min. 10 mm fuge
 2. Dampsperre
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 4. Evt. mineralull iht. veggtype
 5. Innfesting cc 400 mm
 6. Varmeisolering
 7. Vindsperre, utvendig plate

Mot søyle/drager

E 101:11
E 101:11
 1. Betong, bredde ≥ 120 mm / veggtykkelse
 2. Innfesting cc 400 mm
 3. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting
 4. Evt. mineralull iht. veggtype

Mot/forbi søyle/drager

E 101:12
E 101:12
 1. Hulrom, i dette tilfellet fylt med mineralull
 2. Innfesting cc 400 mm.
 3. Evt. mineralull iht. veggtype
 4. Evt. Lydtetting:
  30 dB – Ikke nødvendig
  35 dB – EP-pakning
  ≥40 dB – Tørr fugetetting

Bruken av disse anvisningene fratar ikke brukeren fra eget ansvar. Informasjon og detaljer i denne instruksjonen antas å være nøyaktige, men skal ikke anses som garantier som innebærer ansvar for Europrofil AS.