Typedetaljer D 303

Dobbelt stenderverk med tre platelag på hver side.

Dobbelt stenderverk
C, C+, CSP+, CF
Lydklasse R'w
65 dB
Platekledning
3+3
D 303
Bildet er skjematisk og viser ikke nødvendigvis alle komponentene

Hjørne, utvendig/innvendig

D 303:1
D 303:1
 1. Hjørnebeskyttelse
 2. Hjørnestender
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Avstand ≤ 300 mm

Hjørne, utvendig/innvendig

D 303:2
D 303:2
 1. Hjørnebeskyttelse
 2. Lydtetting, tørr fugetetting
 3. Innfesting cc 400 mm
 4. Avstand ≤ 300 mm

Mot gulv

D 303:3
D 303:3
 1. Mellomrom mellom stendere ≥ 10 mm iht. veggtype
 2. Spalte ≥ 20 mm, med mineralull. Ikke nødvendig ved betong ≥ 250 mm
 3. Innfesting cc 400 mm
 4. Lydtetting, tørr fugetetting
 5. Betong ≥ 150 mm

Mot tak/undertak med lett konstruksjon

D 303:4
D 303:4
 1. Betong ≥ 150 mm
 2. Innfesting cc 400 mm
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Mineralull ≥ 45 mm
 5. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate

Mot innervegg med lett konstruksjon

D 303:5
D 303:5
 1. Tilstøtende vegg i minst tilsvarende lydklasse
 2. Mineralull ≥ 2 x 70 mm
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Hjørnestender

Mot innervegg med lett konstruksjon

D 303:6
D 303:6
 1. Tilstøtende vegg i minst tilsvarende lydklasse
 2. Mineralull ≥ 2 x 70 mm
 3. Innfesting 12,5 mm
 4. Lydtetting, tørr fugetetting

Mot vegg med tung konstruksjon

D 303:7
D 303:7
 1. Mellomvegg, betong ≥ 150 mm
 2. Lydtetting, tørr fugetetting
 3. Innfesting cc 400 mm
 4. Spalte ≥ 20 mm, med mineralull

Mot innervegg/yttervegg med påforing

D 303:8
D 303:8
 1. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate
 2. Dampsperre ved ytterveggkonstruksjon
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Innfesting cc 400 mm
 5. Varmeisolering
 6. Avstand ≥ 10 mm med hensyn til varmeisoleringen

Mot yttervegg med påforing

D 303:9
D 303:9
 1. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate
 2. Dampsperre
 3. Varmeisolering
 4. Vindsperre, utvendig plate

Mot søyle/drager

D 303:10
D 303:10
 1. Betong, bredde ≥ 250 mm / veggtykkelse
 2. Lydtetting, tørr fugetetting
 3. Innfesting cc 400 mm

Mot/forbi søyle/drager

D 303:11
D 303:11
 1. Hulrom ≥ 40 mm, fylt med mineralull
 2. Lydtetting, tørr fugetetting
 3. Innfesting cc 400 mm

Mot/forbi søyle/drager

D 303:12
D 303:12
 1. Hulrom ≥ 40 mm, fylt med mineralull
 2. Lydtetting, tørr fugetetting
 3. Innfesting cc 400 mm

Bruken av disse anvisningene fratar ikke brukeren fra eget ansvar. Informasjon og detaljer i denne instruksjonen antas å være nøyaktige, men skal ikke anses som garantier som innebærer ansvar for Europrofil AS.