Typedetaljer D 202

Dobbelt stenderverk med to platelag på hver side.

Dobbelt stenderverk
C, C+, CSP+
Lydklasse R'w
60 - 65 dB
Platekledning
2+2
D 202
Bildet er skjematisk og viser ikke nødvendigvis alle komponentene

Hjørne, utvendig/innvendig

D 202:1
D 202:1
 1. Hjørnebeskyttelse
 2. Hjørnestender
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Avstand ≤ 300 mm

Hjørne, utvendig/innvendig

D 202:2
D 202:2
 1. Hjørnebeskyttelse
 2. Lydtetting, tørr fugetetting
 3. Innfesting cc 400 mm
 4. Avstand ≤ 300 mm

Mot gulv

D 202:3
D 202:3
 1. Mellomrom ≥ 10 mm iht. veggtype
 2. Spalte ≥ 20 mm, med mineralull Ikke nødvendig ved betong ≥ 250 mm
 3. Innfesting cc 400 mm
 4. Lydtetting, tørr fugetetting
 5. Betong ≥ 150 mm

Mot himling med lett konstruksjon

D 202:4
D 202:4
 1. Betong ≥ 150 mm
 2. Innfesting cc 400 mm
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Mineralull ≥ 45 mm.
 5. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate

Mot tak med tung konstruksjon

D 202:5
D 202:5
 1. Betong ≥ 250 mm
 2. Lydtetting, tørr fugetetting
 3. Innfesting cc 400 mm

Mot innervegg med lett konstruksjon

D 202:6
D 202:6
 1. Tilstøtende vegg i minst tilsvarende lydklasse
 2. Mineralull ≥ 2 x 70 mm
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Hjørnestender

Mot innervegg med lett konstruksjon

D 202:7
D 202:7
 1. Tilstøtende vegg i minst tilsvarende lydklasse
 2. Mineralull ≥ 2 x 70 mm
 3. Innfesting cc 400 mm
 4. Lydtetting, tørr fugetetting

Mot vegg med tung konstruksjon

D 202:8
D 202:8
 1. Mellomvegg, betong ≥ 150 mm
 2. Lydtetting, tørr fugetetting
 3. Innfesting cc 400 mm
 4. Spalte ≥ 20 mm, med mineralull. Ikke nødvendig ved betong ≥ 250 mm

Mot innervegg/yttervegg med påforing

D 202:9
D 202:9
 1. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate
 2. Dampsperre ved yttevegg- konstruksjon
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Hjørnestender
 5. Varmeisolering
 6. Avstand ≥ 10 mm med hensyn til varmeisoleringen

Mot yttervegg med lett konstruksjon

D 202:10
D 202:10
 1. Min. 2 x 12,5 mm gipsplate
 2. Dampsperre
 3. Lydtetting, tørr fugetetting
 4. Hjørnestender
 5. Varmeisolering
 6. Vindsperre, utvendig plate

Mot yttervägg med installationsskikt

D 202:11
D 202:11
 1. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Ångspärr
 3. Värmeisolering
 4. Vindskydd, utvändig skiva

Mot/forbi søyle/drager

D 202:12
D 202:12
 1. Hulrom ≥ 40 mm, fylt med mineralull
 2. Innfesting cc 400 mm
 3. Lydtetting, tørr fugetetting

Bruken av disse anvisningene fratar ikke brukeren fra eget ansvar. Informasjon og detaljer i denne instruksjonen antas å være nøyaktige, men skal ikke anses som garantier som innebærer ansvar for Europrofil AS.