Vis undersider

TypEdetaljer

Typedetaljene på de neste sidene viser hvordan tilslutninger mot tilstøtende bygningsdeler skal utføres for å oppfylle aktuelle brann- og lydkrav for veggen. Detaljene viser ikke hvordan tilstøtende bygningsdeler ellers skal utføres for å oppfylle de aktuelle brann- og lydkravene.

Typdetaljerna är grupperade efter väggens uppbyggnad:
E 200 - For sjaktvegg med to platelag. Vis typedetaljer
E 101 - Enkelt stenderverk med ett platelag på hver side. Vis typedetaljer
E 202 - Enkelt stenderverk med to platelag på hver side. Vis typedetaljer
Z 202 - Vekslet stenderverk med to platelag på hver side. Vis typedetaljer
D 202 - Dobbelt stenderverk med to platelag på hver side. Vis typedetaljer
D 303 - Dobbelt stenderverk med tre platelag på hver side. Vis typedetaljer

Detaljene er beskrevet med CSP+ stender, men utføres på samme måte med andre profiltyper som C, C+, CH og CF. 
På samme måte vises isolasjon og lydtetting illustrerende, men beskrives i tekst for hver detalj. 

Brann
For at veggens brannklasse skal oppfylles, må tilstøtende bygningsdeler være av samme eller bedre brannklasse enn veggen som skal bygges.

Hulromisolasjon
Hulromisolasjonen er ment som en illustrasjon. Mengden isolasjon som kreves for å oppfylle lydkravet, fremgår av den respektive veggtabellen. Eventuell hulromisolasjon som kreves for tilstøtende bygningsdeler, er illustrert og beskrevet i detaljene.

Bevegelser og setninger
Ved tilslutninger mot tak og mellombjelkelag må det tas hensyn til bevegelser og setninger. 

Tetting og flanketransmisjon
Den endelige lydreduksjonen er resultatet av god montering og tetting mot tilsluttende bygningsdeler langs alle fire sider av veggen. For å oppnå de forventede resultatene må tetting mot gulv, tak, vegger og andre tilsluttende bygningsdeler være av samme eller bedre klasse enn den valgte konstruksjonen.  Det er også viktig at tilsluttende bygningsdeler oppfyller samme eller høyere lydklasse enn veggen som bygges. Dette kan medføre at tilsluttende bygningsdeler må brytes med en spalte for å redusere flanketransmisjonen.  En generell regel er at en flankerende bygningsdel eller dens kledning skal brytes hvis den ikke har bedre lydegenskaper enn veggen.