Visa undersidor

Direktmonterat innertak med ljudbyglar

För att förbättra takets ljudisolerande egenskaper kan ljudbyglar först monteras mot underlaget varefter sekundärreglarna ”knäpps” fast i byglarna.

Bygeltyper

Det finns tre olika typer ljudbyglar som kan användas tillsammansa med sekundärprofilerna S 25 och S 45:

Ljudbygel A Ljudbygel C Ljudbygel E
LBA monteras med skruv mot balkliv av trä eller stål.  LBC monteras med skruv under bjälklag eller balkar av stål, trä eller betong. LBE är avsedd för montage på C- eller Z-profiler med vertikal förstyvningskant. Bygeln hängs på balkens förstärkningskant, varefter den låses med de vikbara låsblecken. Var tredje bygel säkras med skruv.

 

Bygelantal

Optimal belastning per ljudbygel är 100-200 N. Detta innebär att antalet byglar per m2 måste beräknas för varje unikt tillfälle. I lasten inräknas isolering, reglar, gipsskivor, ljusarmaturer m.m.

Antal byglar = Total belastning (N) / 150 

 

Skivtyp t [mm] Kg/m2 N/m2
Standardgips 12,5 ca 9,0 ca 90
Brandgips 15 ca 14,0 ca 140

 

Bygelfördelning

För att få en jämn fördelning av egenvikten från gipsskivorna fördelas byglarna enligt principskiss.

Vid krav på godkänd täthet kan ett fast montage utan byglar tillåtas längs takets kanter i och med att vibrations-överföringen här är minimal.

 

Montage

  1. Slå linje för sekundärprofilerna. Max s 450 mm. s 300 mm vid gipsmontage längs profilerna.
  2. Akustikbyglarna skruvas, spikas eller skjuts fast i underlaget. Placera dessa växelvis för att undvika att byglarna hamnar i linje på t.ex. samma bjälke.
  3. Sekundärprofilerna knäpps fast i ljudbyglarna.
  4. Montera ev isolering.
  5. Montera två eller fler lag gips. För bästa ytkvalitet monteras gipsen tvärs profilerna. Skivskarvarna förskjuts mellan lagen. Vanligtvis ett profilfack i längsled och minst 30 cm i sidled.