Visa undersidor

Direktmonterat innertak med AP+

AP+ är en unikt utformat profil med en inbyggd fjädrande funktion. Profilen bygger endast 25 mm och resultatet blir att man får ett fjädrande undertak med minimal bygghöjd. AP+ kan också användas på vägg. Se väggar för påbyggnad.

Montaget liknar ett traditionellt direktmonterat undertak med den skillnaden att endast den ena av flänsarna på AP+ monteras i ovanliggande bjälklag. Syftet är att skapa en fjädrande upphängning vilken reducerar både luft- och stegljud.

AP+ profilerna skruvas eller skjuts mot underlaget med 400-450 mm s-avstånd mellan reglarna. Avståndet mellan fästpunkterna skall vara 600 mm. På detta monteras gips i två- eller fler lag. Gipsskivorna monteras tvärs profilerna med skivskarv över dessa. Lång- och kortkantsskarvar skall förskjutas mellan skivlagen. Vanligtvis ett profilfack i längsriktning och minst 30 cm i sida.

Det är viktigt att använda skruv med korrekt längd. För lång skruv riskerar att kortsluta propfilen mot bakomvarande konstruktion med försämrad ljudreduktion som följd.