Vis undersider

Montageanvisning Recon Z-flex

Steg 1

Det finns flera modeller av konsolbeslaget KB. Valet av beslag görs utifrån vilken isolertjocklek som önskas i det aktuella skiktet. Konsolbeslagen monteras vanligtvis med ett maximalt s-avstånd på 1200 mm horisontellt och maximalt 600 mm vertikalt. s-avstånden är i högsta grad beroende på aktuell fasadvikt och vindlast och ska därför alltid dimensioneras i samråd med projektets konstruktör. Infästningen av beslagen mot bakomvarande konstruktion ska göras med C4-klassad skruv anpassad för underlaget.  Infästningen ska dimensioneras i samråd med projektets konstruktör.

Steg 2

Z-profilen ZP (2) monteras på konsolbeslaget och fixeras till varje beslag med en Reconbult och mutter som är speciellt framtagen för ändamålet. Z-profilen nivelleras och fixeras genom att skruven dras åt. 

Steg 3

Isolering med önskad tjocklek monteras enligt tillverkarens anvisningar. 

Steg 4

Vindskydd monteras enligt tillverkarens anvisningar. 

Steg 5

Ventilerat eller oventilerat fasadsystem monteras enligt tillverkarens anvisningar. 

 

Exempel på detaljer: