Vis undersider

Systembeskrivning Recon V-flex

Europrofil har utvecklat ett flexibelt ventilerat fasadutläktningssystem avsett för horisontellt montage. Det lämpar sig väl både för nyproduktion och renovering och medger en isolertjocklek på 80-270 mm. Systemet består av vår ventilerade fasadläkt (VFL) i kombination med ett tvådelat konsolbeslag. Fasadläkten med sin bärande funktion möjliggör en direktinfästning av fasadbeklädnad och hela konstruktionen kan enkelt nivelleras eftersom konsolbeslaget är justerbart.

 

Ventilerad fasadläkt, VFL
Korrosivitetsklass C5
Konsolbeslag KB 30-140
Korrosivitetsklass C2
Ventilerad fasadläkt i Magnelis® för byggnation av ventilerade ytterväggar i flera skikt för att därmed minimera risken för fuktproblem i ytterväggen. Profilen ingår även i Recon Original, Recon Vflex och Recon Zflex. Beslag för användning vid vertikala laster. 

 

Kompletteringsbeslag, KBV
Korrosivitetsklass C4
Reconbult och mutter,
Korrosivitetsklass C3
Kompletteringsbeslag som monteras på konsolbeslag med 2 st Recon-bult & mutter Specialutvecklad bult & mutter för sammanfogning av konsolbeslag KB och kompletteringsbaslag KBV.

 

Montageskruv
Korrosivitetsklass C4
 
 
Montageskruv för infästning av VFL mot KBV. Max borrkapacitet 3,0 mm.  

 

VFL ventilerar genom sina kanaler bort den kondens som fasaden producerar (beroende på temperaturväxling och fuktvandring som är en naturlig konsekvens av fasadens utsatta position).

Korrosivitet

Produkter tillverkade av materialet Magnelis®, ZM 310, fungerar bra i alla miljöer utanför vindskyddet. Magnelis® fungerar, till skillnad från Aluzink, även bra där produkten ligger i direkt anslutning mot andra alkaliska material som t.ex. betong eller cementbaserade skivmaterial. Magnelis® plåt tillverkas på samma sätt som traditionell varmgalvaniserad plåt, men istället för ren zink beläggs plåten med en blandning som består av 93,5 % zink, 3,5 % aluminium och 3 % magnesium. Ytbehandlingen har en vikt av 310 g/m2 , vilket motsvarar en tjocklek av 25 μm per sida. Magnelis® har även en betydligt bättre självläkande förmåga jämfört med såväl aluzink som vanlig galvaniserad plåt.