Vis kategorier

ZB - Monteringsbrakett Z

Monteringsbraketter benyttes for tilslutning av vegger til stålkonstruksjoner med brannisolering. Dimensjon velges ut fra tykkelse på brannisolasjon

  • Material: S350GD+Z275, t=1,5

Miljøpåvirkningsindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 2d Enhet
Miljøpåvirkning 2,55E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon 1,26E-10 kg CFC 11 -ekvivalent/ton
Forsuringspotensial for kilder på land og vann 7,44E+00 Mol H+ -ekvivalent/ton
Overgjødslingspotensial 2,04E+01 Mol N -ekvivalent/ton
Potensial for fotokjemisk oksidantdanning 5,57E+00 kg NMVOC -ekvivalent/ton
Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)
3.0 Ind 14 GULD (Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vekt [kg/stk] h1 / h2 Lengde min/maks Antall bunt / pall Min.best. Lager
3982 ZB 20 195-1,5 80 195 0.22 / - 50 / 50 Ja
3983 ZB 25 195-1,5 80 195 0.23 / - 50 / 50 Ja
3984 ZB 30 195-1,5 80 195 0.24 / - 50 / 50 Ja
3987 ZB 40 195-1,5 80 195 0.27 / - 50 / 50 Ja
3988 ZB 50 195-1,5 80 195 0.29 / / 50 / 50