Visa kategorier

WSS - Endeavstiver

Benyttes til forsterkning og forankring av stendere. Anvendes alltid ved lengder over 2 m. WSS kan også brukes som innfestingsbrakett både på inner og ytterveggsprofiler. Som innfestingsbrakett skrues WSS fast til stålprofilen den er montert på, og forankres til underlaget (betong, stål mm) med egnet festemidler.

  • Material: S 350 GD + Z275, t=1

Miljøpåvirkning

EPD (A1-A3): Steel 2b Enhet
Globalt oppvarmingspotensial 2659 kg CO2-ekvivalent/ton
Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon 4,40E-05 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Forsuringspotensial for kilder på land og vann 6,1 kg SO2-ekvivalent/ton
Overgjødslingspotensial 0,57 kg PO43-ekvivalent/ton
Potensial for fotokjemisk oksidantdanning 1,1 kg C2H2-ekvivalent/ton

Miljøinformasjon

Produkten er registrert i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Innehåll

A

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vekt [kg/stk] h1 / h2 Lengde min / maks Antall bunt / pall Min.best. Lager
614120 WSS 120-1,0 120 70 0.13 - / - - / - 50 / - 50 Ja
614145 WSS 145-1,0 145 70 0.16 - / - - / - 50 / - 50 Ja
614170 WSS 170-1,0 170 70 0.19 - / - - / - 50 / - 50 Ja
614195 WSS 195-1,0 195 70 0.22 - / - - / - 50 / - 50 Ja
614220 WSS 220-1,0 220 70 0.25 - / - - / - 50 / - 50 Ja
614250 WSS 250-1,0 250 70 0.28 - / - - / - 50 / - 50 Ja