Vis kategorier

UW - Skinne, WallClick

Skinnen WallClick blir brukt til bunnsvill og toppsvill. Den patenterte skinnen har en klikkfunksjon hver 150 mm og er kompatibel med C, C+ og CSP+ stendene. WallClick kan med fordel bli brukt som veggskinne sammen med C i frittspennende himling.

  • Material: S250GD+Z140, t=0,6

Miljøpåvirkningsindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 1c Enhet
Miljøpåvirkning 2,57E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon 1,26E-10 kg CFC 11 -ekvivalent/ton
Forsuringspotensial for kilder på land og vann 7,51E+00 Mol H+ -ekvivalent/ton
Overgjødslingspotensial 2,05E+01 Mol N -ekvivalent/ton
Potensial for fotokjemisk oksidantdanning 5,60E+00 kg NMVOC -ekvivalent/ton
Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)
3.0 Ind 14 GULD (Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vekt [kg/stk] h1 / h2 Lengde min/maks Antall bunt / pall Min.best. Lager
320070 UW 70/55-0,6 70 3000 2.32 54 / - 4 / 200 4 Ja
320100 UW 100/55-0,6 100 3000 2.71 54 / - 4 / 120 4 Ja