Vis kategorier

UF - Forsterkningsskinne

Benyttes i hovedsak ved lastpåkjente konstruksjoner, i kombinasjon med forsterkningsstendere.

  • Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
  • Material: S350GD+Z275, t=1,0

Miljøpåvirkningsindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 2b Enhet
Miljøpåvirkning 2,58E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon 1,28E-10 kg CFC 11 -ekvivalent/ton
Forsuringspotensial for kilder på land og vann 7,64E+00 Mol H+ -ekvivalent/ton
Overgjødslingspotensial 2,08E+01 Mol N -ekvivalent/ton
Potensial for fotokjemisk oksidantdanning 5,68E+00 kg NMVOC -ekvivalent/ton

Miljøinformasjon

Produkten er registrert i

Rekommenderas Total Rekommenderas Livssyklus Rekommenderas Innhold

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)
3.0 Ind 14 GULD (Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vekt [kg/stk] h1 / h2 Lengde min/maks Antall bunt / pall Min.best. Lager
5150451 UF 45-1,0 45 3000 3.64 55 / - 8 / 96 8 Ja
På forespørsel UF 45-1,0 45 - 1.21 55 / 1000 / 7000 8 / 96 8
5150701 UF 70-1,0 70 3000 4.22 55 / - 2 / 80 2 Ja
På forespørsel UF 70-1,0 70 - 1.41 55 / 400 / 12000 2 / 80 2
5150951 UF 95-1,0 95 3000 4.81 55 / - 2 / 64 2 Ja
På forespørsel UF 95-1,0 95 - 1.6 55 / 400 / 12000 2 / 64 2
5151001 UF 100-1,0 100 - 1.6 53 / 400 / 12000 2 / 64 2
51510013000 UF 100-1,0 100 3000 4.81 53 / - 2 / 64 2 Ja
5151201 UF 120-1,0 120 - 1.71 47 / 400 / 12000 2 / 48 2
51512013000 UF 120-1,0 120 3000 5.14 47 / - 2 / 48 2 Ja
5151451 UF 145-1,0 145 3000 5.72 47 / - 2 / 50 2 Ja
På forespørsel UF 145-1,0 145 - 1.91 47 / 400 / 12000 2 / 50 2
5151501 UF 150-1,0 150 - 1.94 47 / 400 / 12000 2 / 50 2
51515013000 UF 150-1,0 150 3000 5.84 47 / - 2 / 50 2 Ja
51520013000 UF 200-1,0 200 3000 7.01 47 / - 2 / 48 2 Ja
På forespørsel UF 200-1,0 200 - 2.33 47 / 400 / 12000 2 / 48 2