Vis kategorier

S - Sekundærprofil

Sekundærprofilen benyttes i hovedsak som lekter til himling. Kan benyttes i kombinasjon med lydbøyle for god trinnlydisolering.

  • Standard: EN 14195:2005
  • Material: S250GD+Z140, t=0,5

Miljøpåvirkningsindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 1b Enhet
Miljøpåvirkning 2,58E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon 1,27E-10 kg CFC 11 -ekvivalent/ton
Forsuringspotensial for kilder på land og vann 7,58E+00 Mol H+ -ekvivalent/ton
Overgjødslingspotensial 2,06E+01 Mol N -ekvivalent/ton
Potensial for fotokjemisk oksidantdanning 5,63E+00 kg NMVOC -ekvivalent/ton

Miljøinformasjon

Produkten er registrert i

Rekommenderas Total Rekommenderas Livssyklus Rekommenderas Innhold

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)
3.0 Ind 14 GULD (Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vekt [kg/stk] h1 / h2 Lengde min/maks Antall bunt / pall Min.best. Lager
3300253800 S 25-0,5 45 3800 1.9 25 / - 8 / 320 8 Ja
330026 S 25-0,7 45 3800 2.66 25 / - 8 / 320 8 Ja
På forespørsel S 25-0,5 45 2500 1.25 25 / - 8 / 320 8 Ja
3300453800 S 45-0,5 45 3800 2.53 45 / - 8 / 320 8 Ja