Visa kategorier

CK - Klammer til forsterkningsstender

Klammer til forsterkningsstender. Skrus til gulv og tak for å sikre innfesting ved f.eks. døråpninger.

  • Material: S350GD+Z275, t=1,2

Miljøpåvirkning

EPD (A1-A3): Steel 2c Enhet
Globalt oppvarmingspotensial 2,55E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon 1,26E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Forsuringspotensial for kilder på land og vann 7,51E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Overgjødslingspotensial 2,05E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Potensial for fotokjemisk oksidantdanning 5,60E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljøinformasjon

Produkten er registrert i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

A

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vekt [kg/stk] h1 / h2 Lengde min / maks Antall bunt / pall Min.best. Lager
665003 CK 70-1,2 65 94 0.09 - / - - 10 / - 10 Ja
665005 CK 95-1,2 90 94 0.13 - / - - 10 / - 10 Ja