Pressemelding

2020-10-02

PRESSEMELDING September 2020

Pressemelding Europrofil 29.09.2020.pdf

Ny administrerende direktør 
Ronnie Speychal har tiltrådd stillingen som adm.dir. i Europrofil AS og Europrofil AB pr. august 2020. Ronnie har lang erfaring fra ulike lederroller i det svenske selskapet, og med sin kompetanse og innsikt skal han styrke og utvikle den norske bedriften videre. Som en del av satsingen og optimalisering av virksomheten, letes det nå etter en fabrikksjef for Sykkylven og Håhjem.

50 år i proffmarkedet
3. oktober 1970 ble Norsk Profilforming etablert i Sykkylven. I dag er navnet Europrofil AS, har fremdeles hovedkontor i Sykkylven og omsatte for 115 mill. NOK i 2019. Det danske konsernet IAI Holding er eiere av det norske Europrofil AS, samt det svenske Europrofil AB.

I forbindelse med 50 årsmarkeringen uttaler den nye adm.dir. Ronnie Speychal: ”Det er med stor ydmykhet og respekt for Europrofils lange og solide historie at jeg har tatt på meg denne utfordringen. Jeg setter stor pris på at organisasjonen både har lang erfaring og høy kunnskap, men fremfor alt det store engasjementet som alle bidrar med. Mange har vært med selskapet lenge, og det er dette stabile fundamentet som har bidratt til at vi kommer dit vi er i dag. Det er individer som ved ulike anledninger har hatt stor innvirkning på utvikling og suksess, men vi må ikke glemme at alle ledd i en kjede er viktig for at det skal fungere. Sammen skal vi være stolte av de første 50 årene, og sammen tar vi en nysgjerrig tilnærming til fremtiden”.

Europrofil har, gjennom tider med store svingninger i råvarepriser, og utfordringer i det norske og de utenlandske markeder, vært en trygg leverandør i 50 år. De fremdeles en av de ledende leverandørene av stålprofiler i tynnplatestål til innervegg, yttervegg, himling og fasade for offentlige bygg, næringsbygg, og boligkomplekser og lignende. De har ett mål: å være den foretrukne leverandør!

Hva og hvor
Europrofil utvikler, produserer og leverer produkter i tynnplatestål til byggemarkedet og rustfrie stålprodukter til internasjonal papirindustri og syrevasking blant annet til maritim sektor. Prosjekter med leveringer fra Europrofil, kan også få teknisk rådgivning for tilpassede og best mulig kostnadseffektive løsninger. Stålprofiler til bygg produseres på Europrofil AB i Sverige. Stålbearbeiding til industrimarkedet skjer i Sykkylven, mens syrevasking for rustfritt stål utføres på anlegg på Håhjem (Skodje). Anlegget er miljøgodkjent av Statens forurensningstilsyn, og kan håndtere deler i store dimensjoner.

Export world wide
Gjennom det tyske konsernet Voith Paper GmbH har Europrofil AS gjennom en årrekke levert rustfrie varer til papirfabrikker verden rundt. Og det er fascinerende at rundt 70 % av det vi eksporter går til Kina, dernest følger Tyskland og USA. Til og med på papirfabrikker i Australia finnes disse norske stålproduktene. Leveringsavtalen av stålkonstruksjoner og komponenter til den internasjonale papirindustrien krever svært høy grad av presisjon og kvalitet, og vi står sterkt sammen for å ha førsteklasses levering av stålprodukt og overflatebehandling til fornøyde kunder over hele verden.


Vi har blant annet levert på Hamar Kulturhus og Barcode
Fremtiden er spennende- sammen 
Europrofil er en arbeidsgiver med gode verdier og som ønsker å ta vare på sine ansatte- derav en høy gjennomsnittlig ansiennitetsalder. Bedriftskulturen sitter i veggene i Sykkylven og følelsen av lojalitet og samhold gror fra innsiden. De ansatte tar ansvar, hjelper hverandre og står på for å levere det som skal til. Og suksessfaktorene i Europrofil er engasjerte medarbeidere med god markedskjennskap, høy kompetanse og omstillingsevne. Både ansatte, ledere og eiere takker de ansatte, partnere og venner over hele verden. Gode relasjoner, deres støtte og gode varige strategiske samarbeid gjør at Europrofil AS kan feire 50 år. Et fellestrekk står sterk så vel internt i bedriften, i konsernet og i relasjon til partnere: kommunikasjon og løsningsevne – på tvers av landegrenser, kontinent, språk og kultur. Nå fortsetter samarbeidet videre fremover med tillit og engasjement. Feiring utsettes til 2021 grunnet Covid-19.


Sveising i Sykkylven


Store muligheter for syrevask, Håhjem

For mer informasjon kontakt:
Adm.Dir. Ronnie Speychal
E-mail: ronnie.speychal@europrofil.se
Tlf: +46 70 559 24 03