Ny miljøvaredeklarasjon, EPD

2020-09-14

I løpet av våren jobbet vi i Europrofil intenst med å oppdatere vår miljøvaredeklarasjon, EPD. Den er designet i henhold til den siste utgaven av standarden EN 15804: 2012 + A2: 2019, som trådte i kraft i 2020. Omfanget av livssyklusanalysen er mer detaljert enn før og inkluderer nå flere produksjonssteder, flere aktiviteter og mer intern og ekstern transport.

Den oppdaterte versjonen av standarden inneholder nye regler for hvordan livssyklusanalysen, LCA, skal utføres, samt nye retningslinjer for hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres og hvordan disse skal beregnes. Dette betyr nye retningslinjer for hvilke metoder som skal følges og hvilke karakteriseringsfaktorer som skal brukes for de fleste miljøpåvirkningsindikatorer. Dette betyr igjen at resultatene fra forrige livssyklusanalyse og den nye i mange tilfeller ikke er sammenlignbare, bortsett fra indikatorene GWP fossil, ADP fossil, ADP metaller og ODP som er sammenlignbare mellom de to utgavene.

Environmental Product Declaration