INFORMASJON ANGÅENDE COVID 19

2020-11-04

Oppdatert : 04.02.2021

TIL VÅRE KUNDER, LEVERANDØRER OG FORRETNINGSFORBINDELSER

Europrofil følger nøye situasjonen angående utbruddet av Covid-19, og tar trusselen og utfordringene på største alvor.

Vi følger de råd og instruksjoner som er gitt av myndighetene våre, og tar våre forholdsregler om risikoen for infeksjon og spredning av viruset på største alvor. Vi har derfor besluttet, siden midten av uke 11, at vi ikke skal besøke våre kunder og forretningsforbindelser i tiden fremover. Med det som utgangspunkt ønsker vi heller ikke besøk på våre anlegg, med unntak av vareleveranser inn og ut.

Vi i Europrofil er innstilt på å gjøre vårt ytterste for å opprettholde normale leveringsnivåer på våre varer og tjenester. For å få til det har vi i tillegg gjort det slik at de som kan jobbe fra hjemmekontor gjør det, og dermed reduserer risikoen for forstyrrelser i vår operasjonelle virksomhet.

Etter det vi har kunnskap om, per dags dato, har vi ingen kjente forstyrrelser i vår forsyningskjede som inkluderer levering av varer, hverken hos oss selv, eller de som leverer varer for oss. Det eneste vi kjenner til er at det kan oppstå en viss forsinkelse av leveranser som passerer landegrensen. Dette med forbehold om store endringer av dagens situasjon, m.h.t. smittespredning, eventuelle karantenekrav eller lignende. Det er noe vi dessverre ikke rår over, og ber derfor om forståelse for.

Om det oppstår endringer som kommer til å påvirke våre kunder vil vi informere om dette fortløpende.

Ronnie Speychal, Adm.dir.