Evo - Vi lanserer grønt stål!

9 februar 2023

Vårt nye Evolution-sortiment er utviklet for å minimere miljøpåvirkningen.
Stålets CO-avtrykk er redusert med mer enn

  • 70 % sammenlignet med konvensjonelt stål.
  • Sinkandelen reduseres med 30 % 
  • Profilene er 9 % lettere, noe som gir etforbedret arbeidsmiljø. 

Les mer om Evo her

Pressrelease 2023-02-09
Byggmaterialleverantören Europrofil lanserar grönt stål

Europrofil lanserar ett miljövänligare beställningssortiment som bygger på ny teknik. Det nya stålet reducerar koldioxidutsläppen med drygt 70 procent på slutprodukten. Europrofil är först på den svenska marknaden med att tillverka produkter av klimatsmart stål som redan nu är tillgängligt för beställning.

— Den här omställningen innebär en jätteskillnad. Att redan nu kunna släppa ut det på marknaden känns mycket kul. Vi har inte tid att vänta på att koldioxidutsläppen ska komma ner till noll, när vi redan nu kan se en förbättring med 70 procent. För första gången finns det ett miljövänligt alternativ för det byggmaterial som konstruktionsmässigt är både mest lättanvänt och har bäst prestanda gällande brand- och ljudkrav. Tidigare har stål försvunnit som alternativ om man önskat bygga miljövänligt, till förmån för andra material. Vi tror att det här kan bli en game changer för hela branschen vad gäller byggmaterial, vi vet redan nu att det finns en mycket stor efterfrågan, säger Adam Almgren, marknadschef på Europrofil.

Det miljövänliga stålet innebär att koldioxidutsläppen från stålproduktionen minskar med cirka 70 procent, bland annat eftersom viss del av järnmalmen i masugnarna kan ersättas med HBI (Hot Briquetted Iron) som tillverkats från järnsvamp, så kallat DRI och som reduktionsmedel används vätgas istället för vanligt kol. Europrofil har i samband med lanseringen av det miljövänliga stålet skapat en märkning som förtydligar att man köper koldioxidreducerat stål, i EVO-märkning (Europrofil evolution). Det nya stålet köps in från det tyska stålverket Thyssenkrupp Steel Europe AG. Lanseringen är ett första steg på vägen mot produktion av produkter tillverkade av helt koldioxidneutralt stål.

Europrofil jobbar även med att minska mängden zink i stålet och göra produkten tunnare. Zink är inte optimalt ur miljösynpunkt, men är nödvändigt för att skydda produkten från rostangrepp och för att den ska hålla under lång tid. Att göra produkten tunnare innebär både att det går åt mindre material och att transporterna kan optimeras då de kan fyllas med fler produkter, eftersom vikten ofta är den avgörande begränsningen idag.

— Även om omställningen innebär en stor skillnad för miljön, så påverkar det inte vår produktionsprocess eller kvaliteten på slutprodukten. Alla fördelar som finns med stålet bibehålls. Det finns många aspekter som gör att stål kan bli det mest miljövänliga alternativet, för att det är både återvinningsbart och möjligheter till högt återbruk. Vi återvinner allt spillmaterial, men framför allt kan vi återbruka stålreglar om de plockas ner på rätt sätt, säger Adam Almgren.

Europrofil grundades 1982 och har sitt säte i Nora. Bolaget ingår i den danska industrikonceren Ib Andresen Industrier A/S och är den ledande aktören inom innerväggssystem för kontor och andra offentliga lokaler i Sverige. Bolaget omsätter ungefär 450 miljoner kronor på de svenska och norska marknaderna.