Endring av adm dir i Europrofil AS & Europrofil AB

2020-08-10

Håkan Jimstad har valgt å tre ut av sin stilling som administrerende direktør i Europrofil selskapene, til fordel for samme stilling i Loxy Sweden AB i Kumla.

Vi har kommet frem til at den beste løsningen for Europrofil er at Ronnie Speychal tar over ansvaret som adm.dir. for selskapene i Norge og Sverige fra 10.august. De siste ni årene har Ronnie hatt ulike lederposisjoner i Europrofil AB.

Vi er veldig fornøyde med denne løsningen!

Håkan vil fortsatt være med i ledelsen som styremedlem i selskapene.

Beste hilsner

Bjørn Thorsen
Styreleder