EUROGRID - INBROTTSSYSTEM

EuroGrid inbrottsskydd är testat och godkänt för skyddsklassade väggar enligt SSF 1047:2 – Inbrottsskyddande väggar – Krav och provning samt resistance class RC1, RC2, RC3, RC4 enligt EN 1630. Testerna har utförts på Rise, Research Institutes of Sweden AB, och systemet klarar upp till väggklass 3 oberoende av skivmaterial.

Väggklass 2 uppnås med standardmontering av inbrottsgallren och väggklass 3 uppnås med en utökad låsning av gallren eller med komplettering med plywood och gips första lag. EuroGrid kan byggas med 70- eller 95 mm regelverk. Eurogrid skyddsklassade väggar motsvarar kraven ställda i SSF 200:5 – Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler.

Med EuroGrid får du ett snabbt och effektivt montage - Enhetstid ca 6 minuter/m2 jämfört med ca 24 min/m2 konventionell konstruktion med plywood/plåt/plywood. Det sparar drygt 60% arbetstid jämfört med en konventionell konstruktion.

EuroGrid ersätter tung plåt och plywood med lätt galler –  Klass 2, från ca 21 kg/m2 till endast 8,4 kg/m2. Klass 3, från ca 30 kg/m2 till endast 8,4 kg/m2

Med EuroGrid elimineras skruvning av plywood och plåt – vilket ger en besparing på ca 40 skruv/m2.

EuroGrid har också en tunnare konstruktion vilket sparar yta i lokalen. 

  • Testat och godkänt av Rise upp till väggklass 3 enligt SSF 1047:2
  • Klarar väggklass 3 utan skivmaterial, även som schaktvägg
  • EuroGrid-systemet medger bättre ytkvalitet på grund av att det inte har några överlappande plåtar
  • EuroGrid kan demonteras och återbrukas
  • Monteringen kan ske genom att skruvas eller spikas
  • Profilerna är förhålade och underlättar monteringen genom enklare skruvning