Nedpendlat undertak P/S

Nedpendlade undertak används vanligen för att dölja installationer eller för brand- och ljudisolering under betong- och träbjälklag. Denna typ av tak används även när man vill ha ett tätt och fast undertak utan synliga skarvar.

 s-avstånd

Montering av stomme

  1. Slå en linje för primärprofilerna och dess upphängning. Max s 1200 mm.

  2. Montera upphängning, pendelband eller liknande, längs linjen med max s 1200 mm. För brandklassade undertak skall upphängningarna fästas med metallexpander. Vid brandpåverkan ovanifrån skall ett 1,0 x 30 mm ohålade pendelband användas till upphängningarna.

  3. Skenor monteras på alla väggar och eventuella bjälkar. Skenornas underkant läggs i plan. Kom ihåg att ta hänsyn till skivornas tjocklek. Skenan skruvas, spikas eller skjuts fast s 400-600 mm. Mot gipsskivevägg fästs skenan med skruvar mot väggreglarna.

  4. Primärreglar monteras med max s 1200 mm. De fästs till upphängningen med 2 st skruv och till väggskenans övre fläns med 1 skruv. Primärreglarna kan skarvas med en överlappning på min. 200 mm med en upphängning över skarvpunkten. Profilerna skruvas samman med 2 st skruv. Skarvad profil måste stabiliseras med extra upphängning, max 100 mm från skarvpunkten.

  5. Sekundärreglarna monteras vinkelrätt på primärreglarna med s 300-450 mm. Vid gipsmontage längs profilerna skall s 300 användas. De fästs till primärreglarna med 2 st skruv alternativt 2 st sekundärbyglar i varje knutpunkt samt med 1 st skruv till väggskenans nedre fläns. Sekundärreglarna kan skarvas med överlappning på min 200 mm. Profilerna kan också skruvas samman. Använd då 2 skruv i varje knutpunkt.

  6. Montera ev isolering.

  7. Montera gips i ett eller fler lag. För bästa ytkvalitet rekommenderas skivmontage tvärs sekundärprofilerna. Skivskarvar ska förskjutas mellan lagen. Vanligtvis ett profilfack i längsled och minst 30 cm i sida.

 


Montage med sekundärbygel, BS.