Nedpendlat undertak P/S

Nedpendlade undertak används vanligen för att dölja installationer eller för brand- och ljudisolering under betong- och träbjälklag. Denna typ av tak används även när man vill ha ett tätt och fast undertak utan synliga skarvar.

 s-avstånd

Montering av stomme

  1. Slå en linje för primärprofilerna och dess upphängning. Max s1200 mm
  2. Montera upphängning, pendelband eller liknande, längs linjen med max s1200 mm. För brandklassade undertak skall upphängningarna fästas med metallexpander. Vid brandpåverkan ovanifrån skall 1,0 x 30 mm ohålade pendelband användas till upphängningarna.
  3. Skenor monteras på alla väggar och eventuella bjälkar. Skenornas underkant läggs i plan, kom ihåg att ta hänsyn till skivornas tjocklek. Skenan skruvas, spikas eller skjuts fast s400-600 mm. Mot gipsskivevägg fästs skenan med skruvar mot väggreglarna.
  4. Primärreglar monteras med max s-1200 mm. De fästs till upphängningen med 2 st skruv och till väggskenans övre fläns med 1 skruv. Primärreglarna kan skarvas med en överlappning på min. 200 mm med en upphängning över skarvpunkten. Profilerna skruvas samman med 2 st skruv. Skarvad profil måste stabiliseras med extra upphängning, max 100 mm från skarvpunkten.
  5. Sekundärreglarna monteras vinkelrätt på primärreglarna med s300-450 mm. Vid gipsmontage längs profilerna skall s300 användas.De fästs till primärreglarna med 2 st skruv sekundärbyglar i varje knutpunkt och med 1 st skruv till väggskenans nedre fläns. Sekundärreglarna kan skarvas med överlappning på min 200 mm. Profilerna kan också skruvas samman. Använd då 2 skruv i varje knutpunkt.
  6. Montera ev isolering.
  7. Montera gips i ett eller fler lag. För bästa ytkvalitet rekommenderas skivmontage tvärs sekundärprofilerna. Skivskarvar ska förskjutas mellan lagen. Vanligtvis ett profilfack i längsled och minst 30 cm i sida.

 


Montage med sekundärbygel, BS.