Nedpendlat undertak Euroceiling

Systemet för snabbt, enkelt och effektivt montage av nedpendlat undertak. Stommen byggs upp med ett fåtal komponenter och medger att profilerna monteras i en eller två nivåer. Komponenterna i systemet klickas ihop för enkelt och snabbt montage. Helt utan behov av verktyg. I kombination med stor tillåten spännvidd ger detta ett system som som ger arbetsmiljömässiga fördelar och en ökad effektivitet. 

Flexibel nedpendling

Nedendlingsintervall Överdel + Underdel Art
130 - 275 mm ECFH 135 + ECUH 130 1504 + 1514
250 - 395 mm ECFH 195 + ECUH 190 1506 + 1516
360 - 625 mm ECFH 315 + ECUH 300 1508 + 1518
590 - 850 mm ECFH 545 + ECUH 300 1510 + 1508
820 - 1080 mm ECFH 775 + ECUH 300 1512 + 1518

Nedpendlingsmåttet avser underkant sekundärprofil. Nedpendlingen säkras med sprint ECS.

s-avstånd för skivbredd 900 & 1200

Baseras på L/500 i nedböjning/deflektion.

 

Avstånd mellan pendlar  A 1200 mm
Avstånd mellan primärprofiler B 1200 mm
Avstånd mellan sekundärprofiler C 300-600 mm
Avstånd mellan pendel och vägg  D max 600 mm

Montage

Pendlarnas överdelar fästs i tak med infästning lämpad för underlaget. Infästningen skall klara en belastning på minst 750 N. Överdelarna monteras med avstånd enligt tabellen ovan.  Väggskenan monteras mot omslutande väggar. Infästning på s400-600 mm. Ovankant skena skall vara i nivå med underkant primärprofil.
 
Primärprofilen knäpps fast i pendelns underdel. Pendlarna och profilen ska vara på samma nivå och undertaket skall vara plant. Primärprofilen skruvas till väggskenan med plåtskruv. Primärprofilen kan vid behov skarvas med hjälp av skarvstycken. Skarvad profil skall ha minst två upplag (pendel och väggskena) med max 600 mm s-avstånd. Sekundärprofilen träs in i väggskenan och fästs till primärprofilen med hjälp av kryssbeslag. Sekundärprofilen kan vid behov skarvas med hjälp av skarvstycken. Skarvad profil skall ha minst två upplag.  

 

Produkter och åtgång

Bild Produktbeskrivning   Art Konstruktion Ungefärlig åtgång
  ECC - Bärprofil. Används som både primär- och sekundärprofil 4000/28/45/0,56 1498   3,33 m/m2
  ECU - Kantprofil. Assymetrisk kantprofil för enkel skruvning av gips. 3000/45/35/28/0,56 1500   Rummets omkrets
  ECCT - Tvärprofil. Används mellan sekundärprofilerna när extra understöd behövs. T.ex. vid inspektionsluckor, eller akustikskivor som kräver understöd kring alla skivkanter. Finns i 550 och 850 mm längd. 550/28/45/0,56
850/28/45/0,56
1502550
1502850
  -
  Upphängning:
ECFH - Överdel + ECUH - Underdel
Justerbar upphängning  till stående primärprofil. Kopplas samman med sprint ECS. Avstånden avser till UK sekundärprofil.
  Se ovan   0,7 st/m2
  ECS - Sprint. Används för att koppla samman pendlarnas över- och underdelar.   1520   0,7 st/m2
  ECCS - Skarvstycke. Används för att skarva primär- och sekundärprofiler.   1522   0,5 st/m2
  ECK - Kryssbeslag. Beslag för sammankoppling av primär- och sekundärprofiler i två nivåer.   1524   2,1 sk/m2
  ECN - Nivåbeslag. Beslag för sammankoppling av sekundär- och tvärprofiler i en nivå.   1526   -